Osoby, które zostają zatrudnione w oparciu o umowę o pracę mają możliwość korzystania z przywilejów takich jak urlop wypoczynkowy. Jest on niezbędny, aby pracownik miał czas i możliwość zregenerowania się, nabrania sił i powrócenia do pracy z nową energią. Za ustalenie prawidłowego wymiaru urlopu odpowiada pracodawca, jednak pracownik również powinien znać swoje prawa, a przede wszystkim dostarczyć do pracodawcy dokumenty niezbędne do udowodnienia stażu pracy oraz ukończonych szkół.

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę mogą przysługiwać dwa wymiary urlopu- 20 dni bądź 26 dni w ciągu roku. Pierwszy wymiar dotyczy osób, które mają mniej niż 10 lat pracy, drugi osób, które przedstawią dokumenty potwierdzające dziesięcioletni staż pracy. Warto wiedzieć, że nie tylko przepracowane okresy są wliczane w wymiary urlopu, lecz również ukończone szkoły. W zależności od typu szkoły możemy doliczyć do stażu odpowiednią liczbę lat. W przypadku szkół zawodowych, mamy zaliczone 3 lata pracy, w przypadku szkół średnich ogólnokształcących 4 lata, w przypadku szkół średnich zawodowych 5 lat, szkół policealnych 6 lat.

walizki

Osoby z wykształceniem wyższym mają na starcie 8 lat pracy. Warto pamiętać o tym, że szkoły nie sumują się i najwyższa liczba lat, jakie mamy zakwalifikowane do wymiaru urlopu wynosi 8. Każdy zatem, kto podejmuje pierwsze zatrudnienie zaczyna od wymiaru urlopu rocznego w wymiarze 20 dni. Osoby z wykształceniem wyższym po dwóch latach pracy mogą liczyć na zwiększenie wymiaru urlopu. Pracownik powinien pamiętać, że jest to w jego własnym interesie, dlatego też sam odpowiada za dostarczenie niezbędnych dokumentów.

W momencie, kiedy powinno nastąpić przejście na wyższy wymiar urlopu powinniśmy upewnić się u pracodawcy, czy zostało to odpowiednio odnotowane. Osoby, które na początku zatrudnienia dostarczą niezbędne dokumenty, mają możliwość dostarczenia ich w dowolnym momencie. Na ich podstawie w dowolnym momencie może zostać dokonana korekta wymiaru urlopu. Osoby, które zostają zatrudnione w innym wymiarze czasu niż cały etat najczęściej zastanawiają się ile przysługuje urlopu w ich przypadku. Będąc zatrudnionym na pół etatu, urlop zostaje naliczony proporcjonalnie do wymiaru etatu.

Trzeba jednak pamiętać, że zasadą zgodnie z kodeksem pracy jest przeliczanie urlopu pracownika na godziny. Jeden dzień urlopu zawsze odpowiada ośmiu godzinom, niezależnie od tego czy jest to cały etat czy pół. W związku z tym osobie na umowie o pracę z wymiarem pół etatu, która udokumentowała 10 lat pracy przysługuje 13 dni urlopu po 8 godzin. W ostateczności daje nam to 26 dni po 4 godziny, dzięki czemu wymiar czasu urlopu pod kątem dni się nie zmienia.

W ramach urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługują w ciągu roku 4 dni urlopu na żądanie, czyli dni wolnych, o których informują pracodawcę nagle, bez wcześniejszych ustaleń. Należy pamiętać, że urlop na żądanie nie jest urlopem dodatkowym, lecz stanowi część puli 20 lub 26 dni. W momencie, kiedy pracownik nie ma już urlopu do wykorzystania, a koniecznie musi zaplanować dni wolne, powinien porozmawiać z pracodawcą o możliwości wypisania wniosku na urlop bezpłatny. Pracodawcy najczęściej namawiają pracowników, aby urlopy wykorzystywali w ramach tego samego roku kalendarzowego, pozostawiając do końca jedynie dni, które mogłyby pojawić się na żądanie.

plaża

W momencie, kiedy jesteśmy zatrudniani w danym roku kalendarzowym u dwóch różnych pracodawców, należy przedstawić mu ostatnie świadectwo pracy, aby mógł on sprawdzić ile urlopu już zostało wykorzystane. W pierwszym roku pracy urlop naliczany jest proporcjonalnie do każdego przepracowanego miesiąca.

W kolejnym roku kalendarzowym urlop przysługuje pracownikowi z góry, dzięki czemu bez problemu można zaplanować jakieś wakacje na początku roku. Każdy pracownik, który ma jakieś wątpliwości, jaki limit urlopu mu przysługuje, a także ile dni zostało do wykorzystania może w dowolnym momencie poprosić pracodawcę o informację i zestawienie dotyczące wykorzystanego urlopu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here