Sprawy rozwodowe cechują się dużym stopniem skomplikowania. Należy pamiętać o tym, iż każdy rozwód jest inny. W sytuacji, gdy dotychczasowi małżonkowie dogadają się co do wszelkich kwestii związanych z rozwiązaniem małżeństwa, sprawa może trwać zaledwie piętnaście minut. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w których zdecydowanie i definitywnie nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego, jak również w rodzinie nie ma małoletnich dzieci. W takim wypadku w zupełności wystarczające jest krótkie przesłuchanie stron na rozprawie.

Inaczej jest w sytuacji, gdy okaże się niezbędne obarczenie jednego z małżonków winą za rozkład pożycia. W takim przypadku niezbędne jest przeprowadzenie pełnego postępowania dowodowego. Istnieją liczne środki dowodowe, za pomocą których można udowodnić winę za rozwód jednego z małżonków. Mogą to być zarówno dokumenty prywatne, jak również raporty detektywistyczne i inne akty, które jednoznacznie świadczą o dopuszczeniu się przez jedną ze stron zdrady małżeńskiej. Warto wskazać, że w obowiązującym porządku prawnym możliwe jest także dowodzenie za pomocą zdjęć, nagrań dźwięku oraz filmów.

Przed wytoczeniem stosownego pozwu strony postępowania zastanawiają się niejednokrotnie, ile kosztuje rozwód. Takie postępowanie co do zasady jest płatne, co oznacza, że niezwykle rzadko dochodzi do wydania przez sąd zarządzenia, w myśl którego strony nie są obowiązane do uiszczania kosztów sądowych związanych ze swoim udziałem w sprawie. Dlatego niezbędne wydaje się być zdeponowanie odpowiednich sum pieniędzy jeszcze przed wytoczeniem powództwa. Przede wszystkim konieczne wydaje się być opłacenie kosztów sądowych.

pieniądze

Wytoczenie sprawy rozwodowej na chwilę obecną kosztuje 600 złotych. Jeżeli sąd nie będzie w trakcie rozprawy orzekał o winie jednej ze stron, małżonek, który uiścił tą opłatę, uzyska zwrot połowy tej kwoty na podstawie wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Ponadto w sytuacji, gdy jedna ze stron korzysta z usług pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego – niezbędne jest, aby uiściła opłatę skarbową od pełnomocnictwa. Wnosi się ją w właściwym miejscowo urzędzie miasta. Na chwilę obecną jej wysokość wynosi 17 złotych, jednakże zawsze warto na bieżąco sprawdzić, czy opłata nie uległa zmianie.

Do powyższych kwot należy również zaliczyć wydatki sądowe

Przede wszystkim konieczne jest bieżące uiszczanie zaliczek na poczet przesłuchania świadków w sprawie. Strona, która o nich wnioskuje, wnosi poszczególne opłaty w odpowiednich odstępach czasu. Czasami jednak zdarza się, iż sędziowie nie żądają zaliczek. W takim przypadku niezbędne jest opłacenie tych kosztów już po uprawomocnieniu się wyroku w danej sprawie.

Warto mieć na uwadze, iż w przypadku, gdy jedna ze stron zostanie uznana za przegrywającą sprawę, to ona będzie zobowiązana do uiszczenia wszelkich należnych opłat. Jest to duże udogodnienie dla małżonka, który w żaden sposób nie zawinił i swoim postępowaniem dał świadectwo prawidłowego funkcjonowania w środowisku rodzinnym. Jeżeli do orzekania o winie za rozkład pożycia nie dojdzie, strony ponoszą wszelkie wydatki w takim zakresie, w jakim je ponieśli.

rozwód

Do powyższych sum należy również doliczyć koszty związane z zastępstwem procesowym w sprawie. Otóż wielu ludzi decyduje się na działanie przez pełnomocnika. Koszty adwokackie podlegają analogicznemu rozliczeniu jak wszelkie zaliczki na świadków, jak również opłaty za udział w sprawie biegłych. W przypadku, gdy sąd powziął wątpliwości co do określonych czynności, często przeprowadza również dowody z urzędu. Mowa tu przede wszystkim o wywiadzie kuratorskim bądź dowodzie z opinii Zespołu Specjalistów Sądowych.

W każdym przypadku koszty te nie obciążają Skarbu Państwa, lecz bezpośrednio strony. Jednocześnie osoba, która nie jest w stanie działać samodzielnie, na przykład wskutek nieporadności życiowej, z powodzeniem może skorzystać z pełnomocnika z urzędu. Niezbędne jest jednak złożenie podobnego wniosku jak w sytuacji, gdy wnosi się o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here