Wojsko to ten sektor gospodarki, który odznacza się bardzo wysokimi zarobkami. Nie jest jednak tak, że zarobki żołnierzy są takie same. Jest wiele czynników, które je definiują. Kiedy zatem próbujemy określić zarobki żołnierza, musimy wiedzieć, które czynniki będą definiowały ich wysokość. W naszym poniższym artykule spróbujemy znaleźć odpowiedź na to i wiele innych pytań związanych z wysokością zarobków żołnierzy.

Po pierwsze – od czego zależy wysokość pensji żołnierza?

To, od czego należy zacząć, kiedy mówimy o zarobkach żołnierza, to przede wszystkim jego stopień. Zupełnie inną pensję dostanie szeregowy, zaś inną – major czy pułkownik. Logiczne jest jednak to, że pensja majora czy pułkownika, będzie wyższa, aniżeli szeregowego. To jednak dopiero pierwszy z bardzo wielu czynników, które definiują wysokość pensji żołnierza.

Staż pracy – to także ma znaczenie

Kolejną kwestią, którą musimy poruszyć kiedy mówimy o wysokości pensji żołnierza, jest określenie stażu jego pracy. Im dłuższy on jest, tym wysokość pensji jest większa. Wysokość pensji żołnierza określa zatem nie tylko jego stopień wojskowy, ale też staż pracy.

Rodzaj wykonywanej służby

Mówiąc o wysokości pensji żołnierza, nie możemy też pominąć kwestii związanej z rodzajem służby, którą tenże wykonuje. Tutaj także mamy bardzo wiele jej rodzajów. Nie zawsze bowiem jest tak, że żołnierz to tylko mundurowy. Zdarza się bowiem, że są lekarze wojskowi, księgowi czy inni pracownicy, którzy posiadają stopień wojskowy, ale nie noszą umundurowania. Ich czas pracy także jest inny.

Żołnierz na służbie i na etacie

Czynnikiem, który także definiuje wysokość pensji żołnierza jest to, czy pracuje on w trybie regularnym czy też w trybie cyklicznych służb. To także znacząco wpływa na to, ile zarabia żołnierz. Liczba godzin pracy w miesiącu to bardzo ważny czynnik.

żołnierz z karabinem

Najniższe zarobki w wojsku – czyli jakie?

Kiedy mamy już bardzo jasno określone, jakie są czynniki, które definiują wysokość pensji żołnierza, możemy przejść do omówienia wysokości tych pensji. Zacząć należy oczywiście od tej najniższej, czyli pensji szeregowego. Jej średnia wysokość to koło 2000 zł na rękę. Nie jest to najniższa krajowa, ale należy przyznać, że wysoka ta pensja także nie jest.

Właśnie z tego względu, bardzo duża część szeregowych, decyduje się na pozostanie w wojsku i rozwój swojej ścieżki zawodowej. Perspektywy są bardzo dobre, stąd też wielu szeregowych, którzy np. odbywają konieczną służbę, decyduje się na pozostanie żołnierzami zawodowymi. Tutaj należy jednak podkreślić fakt, że awanse w wojsku, jakkolwiek są realne, tak droga do ich osiągnięcia jest nierzadko bardzo długa i żmudna.

Pensja majora i pułkownika w porównaniu do pensji szeregowego

W naszym artykule wskazaliśmy też porównanie wysokości pensji żołnierza pomiędzy szeregowym a majorem czy pułkownikiem. Żołnierze z tą rangą, pracujący jako żołnierze zawodowi, zarabiają już bardzo konkretne pieniądze. Wysokość pensji majora, który jest żołnierzem zawodowym, wynosi obecnie około 4000 zł. Z kolei pensja pułkownika, który także jest żołnierzem zawodowym, to już blisko 4500 zł. Rozstrzał pomiędzy wysokością pensji żołnierzy jest zatem bardzo duży.

żołnierz

Jeśli spojrzymy na wysokość tych zarobków, nie ma się czemu dziwić, że tak wiele osób – zarówno kobiet jak i mężczyzn, decyduje się na karierę zawodową w wojsku. Należy jednak pamiętać, że wymagania co do tego, aby móc pracować jako żołnierz zawodowy, są bardzo wysokie. Osoba taka, powinna biegle posługiwać się językiem angielskim – minimum w stopniu podstawowym. Powinna też zdać wszystkie, konieczne do zatrudnienia jako żołnierz, testy sprawnościowe.

Dodatkowo, kiedy pracujemy jako żołnierz, musimy się liczyć z koniecznością pracy w trybie służby – np. co drugi dzień. Nie zawsze bowiem jest tak, że pracę w wojsku rozpoczyna się o godzinie 7 a kończy o piętnastej. Mimo tych wielu czynników, które konieczne są do podjęcia pracy jako żołnierz zawodowy, ten rodzaj pracy, nadal cieszy się ogromną popularnością. Wysokość zarobków jest tutaj nie bez znaczenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here